Posts Tagged Funky Burger

สักนาที Funky Burger

สักนาที เพลงของ Funky Burger คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง สักนาที ขับร้องโดย Funky Burger จากอัลบั้ม 1 PIECE ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง สักนาที Funky Burger ไอน์สไตน์เชื่อว่า เวลามีความสัมพัทธกับความเร็วแสง กล่าวคือ หากแสงเดินทางช้าลงก็จะไปดึงเวลาให้เดินเร็วขึ้น เพื่อชดเชยกับความเร็วแสงที่สูญเสียไป ทำให้แสงเดินทางด้วยความเร็วคงที่อยู่ตลอดเวลา โดยปัจจัยที่ทำให้แสงเดินทางช้าลงเช่น แรงโน้มถ่วงคือ ในที่ๆไม่มีแรงโน้มถ่วงเวลาจะเดินเร็วกว่าในที่ที่มีแรงโน้มถ่วง ซึ่งจากทฤษฎีของไอน์สไตน์ทำให้พบว่า การส่งดาวเทียมขึ้นไปนอกโลกเพื่อรายงานผลกลับมายังพื้นโลกนั้น ต้องหักค่าความต่างของเวลาออกไป เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งมาเป็นข้อมูลที่เป็นจริง สักนาที Funky Burger หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง สักนาที สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง สักนาที Funky Burger ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements

, ,

Leave a comment

ตั้งใจไม่ได้เผลอ Funky Burger

ตั้งใจไม่ได้เผลอ เพลงใหม่ของ Funky Burger แฟนๆที่ชื่นชอบ Funky Burger เตรียมฟังเพลง ตั้งใจไม่ได้เผลอ ที่อยู่ในอัลบั้ม 1 Piece เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ตั้งใจไม่ได้เผลอ ขับร้องโดย Funky Burger จากอัลบั้ม 1 Piece ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ตั้งใจไม่ได้เผลอ Funky Burger อธิษฐาน แปลว่า การตั้งใจไว้ การผูกใจไว้ ใช้คู่กับคำว่า ปัจจุธรณ์ ที่แปลว่า ถอนคืน การถอนคืน เป็นภาษาพระวินัย คือมีธรรมเนียมว่าเมื่อพระสงฆ์ได้ผ้ามาใหม่ ตั้งใจจะใช้เป็นผ้าชนิดใด เช่นเป็นสบงสำหรับนุ่ง เป็นจีวรสำหรับ ห่ม ก็อธิษฐานคือตั้งใจกำหนดผูกใจไว้ว่าจะใช้สอยเป็นผ้าชนิดนั้น เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเป็นอันถูกต้องและใช้สอยได้ตามพระวินัย เรียกผ้านั้นว่า ผ้าอธิษฐาน ผ้าครอง หรือ สบงอธิษฐาน จีวรอธิษฐาน แม้บาตรก็ต้องอธิษฐานก่อนใช้เช่นกัน เมื่ออธิษฐานแล้วเรียกว่า บาตรอธิษฐาน มีคำสำหรับอธิษฐานตามพระวินัยโดยเฉพาะเมื่อต้องการจะเลิกใช้หรือเปลี่ยนใหม่ก็ทำได้โดยการปัจจุธรณ์เสียก่อน ตั้งใจไม่ได้เผลอ Funky Burger หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ตั้งใจไม่ได้เผลอ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ตั้งใจไม่ได้เผลอ Funky Burger {ช่วยกัน|มา}ให้กำลังใจกัน{เยอะ|มาก}ๆนะ{คะ|จ๊ะ}

, ,

Leave a comment